„ЈОВАНЧЕ И МАРИКА“ ПРВПАТ ЌЕ СЕ ИЗВЕДЕ ВО ТЕАТАРОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ