ФРАНЦУСКИ УМЕТНИК СОЗДАДЕ ОГРОМНА ПУКНАТИНА НА ПАЛАТА ВО ФИРЕНЦА ЗА ДА ПОВИКА НА ОТВОРАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ УСТАНОВИ