ЛАЈЗА МИНЕЛИ ПРОДАВА НАД 1.000 ЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ, МЕЃУ КОИ И КОСТИМИТЕ ОД „КАБАРЕ“