АЛПАКИ И КАМИЛИ СТАНАА ЖИТЕЛИ НА СКОПСКАТА ЗООЛОШКА ГРАДИНА