„КАКО ДОМА“ – АКУСТИЧЕН КОНЦЕРТ НА ДИНА ЈАШАРИ ВО СКОПЈЕ