МУЗЕЈОТ СМИТСОНИЈАН СОБИРА ПРЕДМЕТИ ОД УПАДОТ ВО АМЕРИКАНСКИОТ КОНГРЕС