ПУБЛИКАТА НЕ СМЕЕ ДА СИ ОДИ ПРАЗНА ОД ПРЕТСТАВА – ДЕНЕСКА СЕ СЛАВИ СВЕТСКИОТ ДЕН НА ТЕАТАРОТ