СТОЕЧКИ ОВАЦИИ ЗА ТРПЧЕСКИ И ВЕНГЕРОВ ВО „КАРНЕГИ ХОЛ“ ВО ЊУЈОРК