ЖИВОТОТ ПОД ЕТНА – ЕРУПЦИИТЕ СЕ СПЕКТАКУЛАРНИ, НО ОСТАВААТ ТОНИ ПРАШИНА ВО ГРАДОВИТЕ