СЕ УКИНУВААТ МАШКИ И ЖЕНСКИ КАТЕГОРИИ НА БРИТАНСКИТЕ МУЗИЧКИ НАГРАДИ