СИН НА БОБ МАРЛИ МЕЃУ УЧЕСНИЦИТЕ НА 10. Д ФЕСТИВАЛ