ДИЕТАТА „ГЛАДУВАЊЕ СО ВОДА“ СЕ ГРАНИЧИ СО АНОРЕКСИЈА