ХОЛАНДСКО СЕЛО СО 60 ЖИТЕЛИ ГОДИШНО ГО ПОСЕТУВААТ 600.000 ТУРИСТИ