ИЗДАВАЧОТ „БУНКЕР“ ГО ПРОМОВИРА ГРАФИЧКИОТ РОМАН „ОЛИМПИСКИОТ СОН“