БЕЛОНОСЕСТИ КОАТИЈА НОВИ ЖИТЕЛИ ВО СКОПСКАТА ЗООЛОШКА