НАУЧНИЦИ ПРОНАШЛЕ 238 ТОНИ ПЛАСТИЧЕН ОТПАД НА ЕДЕН ОД НАЈЗАФРЛЕНИТЕ ОСТРОВИ НА СВЕТОТ