ВЕЈН РУНИ ГО ДОБИ ЧЕТВРТИОТ СИН, МУ ДАДЕ ИМЕ СПОРЕД МУХАМЕД АЛИ