СЕКОЈ УЧЕСНИК НА ЗИМСКАТА ОЛИМПИЈАДА ЌЕ ДОБИЕ 37 КОНДОМИ