„ПР БАР“ – ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ИНДУСТРИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ ВО СКОПЈЕ