ЦВЕТОВИ, КРУНИ И ЗНАМИЊА – НАЈОТКАЧЕНИТЕ ШАПКИ НА КРАЛСКАТА КОЊСКА ТРКА