ЛЕБ И ПУТЕР СО ЛИШАЈ – АВСТРИСКА ДИЗАЈНЕРКА ВЕЛИ ДЕКА ЛИШАИТЕ СЕ ХРАНА НА ИДНИНАТА