НОВА ПЕСНА НА ПОП-ПЕЈАЧОТ КОСТА ХАЏИКОЈЧЕВ, „ПРИПАЃАМ“