ПРОМОЦИЈА НА КНИГА И ДЕТСКА СЛИКОВНИЦА ОД КОСТА ПЕТРОВ