ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ И ИСТОРИЈАТА НА ОБЛЕКАТА, ВЕЛИ ЗОРКА МЛАДЕНОВА-ТОДОРОВИЌ ЗА НОВАТА ФОТОМОНОГРАФИЈА