РОБОТИ-ПОЛИЦАЈЦИ ПАТРОЛИРААТ НА УЛИЦИТЕ НА СИНГАПУР