ПРИ КРАЈ СЕ КАРТИТЕ ЗА ХРВАТСКАТА ПРЕТСТАВА „РИКАРД ТРЕТИ“ НА ПОПОВСКИ, КОЈА ИГРА ВЕЧЕРВА ВО МНТ