ДЕСЕТГОДИШНИК СТАНА НАЈМЛАД ОСВОЈУВАЧ НА НАЈПРЕСТИЖНИОТ ВИОЛИНСКИ НАТПРЕВАР „МЕЊУХИН“