ГЛОБАЛНА ПОТРАГА ПО РЕТКА КРВНА ГРУПА ЗА ДА СЕ СПАСИ ДЕВОЈЧЕ БОЛНО ОД РАК