ФРЕНК ЛОЈД РАЈТ ГО ДИЗАЈНИРАЛ МУЗЕЈОТ „ГУГЕНХАЈМ“, НО И КУЌИЧКА ЗА КУЧЕ ЗА 12-ГОДИШНО МОМЧЕ