БАРСЕЛОНА САКА ДА ЈА ТРАНСФОРМИРА СВОЈАТА НАЈСЛАВНА УЛИЦА ОД ТУРИСТИЧКО ДУВЛО ВО КУЛТУРЕН ЦЕНТАР