„ТАНЕЦ“ И „ЛАДО“ СО ЗАЕДНИЧКИ КОНЦЕРТ ВО ОХРИД ПОСВЕТЕН НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ