НАЈПОЗНАТИОТ ЕВРОПСКИ ПАРК СО ЛАЛИЊА ВТОРА ГОДИНА ПО РЕД Е ЗАТВОРЕН ЗА ТУРИСТИ