ТАНЧАРИТЕ ОД „ЛАРОНДИНА“ ЌЕ ПОКАЖАТ ВО БИТОЛА И СКОПЈЕ ШТО СЕ МОЖАТ ДА НАПРАВАТ ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ