НА АНТАРКТИК СЕ СОЗДАДЕ НАЈГОЛЕМАТА САНТА НА СВЕТОТ, РЕЧИСИ ЧЕТИРИ ПАТИ Е ПОГОЛЕМА ОД ЊУЈОРК