ЦЕЛОСНО ЗАЧУВАНИ ОСТАТОЦИ ОД МЕЧКА ОД ЛЕДЕНО ДОБА ОТКРИЕНИ ВО РУСИЈА