ПРЕТСТАВЕНА ПРВА МЕМОРИСКА КАРТИЧКА ЗА КАМЕРИ ОД ЕДЕН ТЕРАБАЈТ