„ЛЕНОВО“ ГО ПРЕТСТАВИ ПРВИОТ КОМПЈУТЕР НА ПРЕКЛОПУВАЊЕ