КНИГАТА „ДЕТСКИТЕ МЕЧТИ“ ОД ЛИЛА АРСОВА ПРОМОВИРАНА ВО ВЕЛЕС НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА