ПРЕКУ ЛОТАРИЈА ЌЕ СЕ ИЗБЕРАТ КУПУВАЧИ НА ШИШЕ ЈАПОНСКО ВИСКИ ОД 27.000 ДОЛАРИ