ЛИТЕРАТУРНИОТ ФЕСТИВАЛ „ПРО-ЗА БАЛКАН“ ОД 14 ДО 17 СЕПТЕМВРИ НА ТРИ ЛОКАЦИИ ВО СКОПЈЕ