БРАЌАТА КОЕН ПИШУВААТ СЦЕНАРИО ЗА НОВАТА ВЕРЗИЈА НА „ЛИЦЕ СО ЛУЗНА“