УЛИЧНОТО СПИСАНИЕ „ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“ ОДБЕЛЕЖУВА 50 ИЗДАНИЈА И 10 ГОДИНИ ИЗЛЕГУВАЊЕ