ДУЕТ НА ЕЛВИС ПРИСЛИ И ЌЕРКА МУ ОБЈАВЕН ВО ПОСТХУМЕН ГОСПЕЛ АЛБУМ