ЛОВЦИ НА ПОЛАРНАТА СВЕТЛИНА – СО ЧАСОВИ СТОЈАТ НА СТУД ЗА ДА ГО СНИМАТ ФЕНОМЕНОТ