„ЛУЧИЈА ОД ЛАМЕРМУР“ И ИЗЛОЖБА ЗА АНА ЛИПША-ТОФОВИЌ ДЕНЕСКА НА МАЈСКИТЕ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ