„ФЕРАРИ“ ПЛАНИРА 15 НОВИ МОДЕЛИ ВО НАРЕДНИОТ ПЕТГОДИШЕН ПЕРИОД