ПРОМОЦИЈА НА НОВИОТ РОМАН НА АКАДЕМИК УРОШЕВИЌ, „МАЏУН“