МАЈОРКА ЗАТВОРИ ПОПУЛАРНИ МЕСТА ЗА ЗАБАВА ПОРАДИ ПИЈАНИ БРИТАНСКИ И ГЕРМАНСКИ ТУРИСТИ