СИНОВИТЕ НА АПОЛО КРИД И ИВАН ДРАГО ЌЕ СЕ СООЧАТ ВО РИНГ ВО „КРИД 2“