ФЕСТИВАЛОТ „КРАЈ ВАРДАРОТ ЏЕЗ“ ОДИ ВО ФИЛХАРМОНИЈА